TotaalBouwMade B.V.
TotaalBouwMade B.V.
Brieltjenspolder 32a
4921 PJ Made
0162 69 37 90 - info@totaalbouwmade.nl
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud

 

Nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw

Nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico's en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.

Een betere bescherming voor consumenten

Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Hiervoor wordt de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer aangescherpt. Meer weten over dit nieuwe stelsel? Kijk dan hier.

Nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw - Nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw