TotaalBouwMade B.V.
TotaalBouwMade B.V.
Brieltjenspolder 32a
4921 PJ Made
0162 69 37 90 - info@totaalbouwmade.nl
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud

 

Bouwregelgeving

Wanneer u besluit een woning te gaan (ver)bouwen, krijgt u te maken met wetten en regels. Denk hierbij aan het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast zijn er richtlijnen over de energieprestaties van woningen, hierbij moet u denken aan het duurzaam bouwen van een woning.

Wij helpen u graag met al uw vragen over de bouwregelgeving en overige. 

Direct contact opnemen
Regelgeving - Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging

Per 1 januari 2024 zal zeer waarschijnlijk de Wet Kwaliteitsborging in werking treden. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de aannemers te opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. 

De wet heeft 3 doelen: 
1. Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit.  
2. Een verbeterde positie van de consument. 
3. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. 

Om de doelen te kunnen realiseren zal toetsing op diverse aspecten van kwaliteit van het eindproduct worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering een voorwaarde zijn voor ingebruikname en worden een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd. 

BENG - Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de nieuwe eisen. Deze eisen vloeien voort uit het energieakkoord voor duurzame groei. 

Er moet voldaan worden aan 3 BENG-eisen. Deze eisen zijn verschillend per gebouwtype. Deze eisen gaan de huidige EPC-eis vervangen. 
1. De maximale energibehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar. 
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar. 
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

Uitgebreide informatie over de nieuwe BENG-eisen lees je hier

Regelgeving - BENG
Regelgeving - Na-isolatie

Na-isolatie

Oudere woningen zijn soms slecht of onvoldoende geïsoleerd. Het na-isoleren van een woning kan een flinke energie- en geldbesparing opleveren, ook is het een waardevermeerdering van de woning. 
U creëert een hoger wooncomfort en een gezonder binnenklimaat, met daarbij een besparing van het milieu. 

Na-isoleren kan op vele manieren, hierbij kunt u o.a. denken aan: 
- Na-isolatie van de spouwmuur. Hierbij wordt isolatie materiaal tussen de spouw geblazen, er zijn nauwelijks zichtbare sporten van de verwerking. 
- Muur isolatie langs de buitenzijde. Op de buitenmuren wordt isolatiemateriaal aangebracht, wat daarna wordt voorzien van nieuwe gevelbekleding. 
- Na-isolatie van het dak. De werkwijze is afhankelijk van het type dak, dit kan zowel langs binnen als langs buiten. 
- Vloerisolatie aanbrengen. Indien er een kelder aanwezig is kan dit eenvoudig worden gerealiseerd met behoud van de bestaande vloerafwerking. Verdiepingsvloeren kunnen tevens voorzien worden van geluidswerende eigenschappen. 

Wij komen graag bij u langs om te kijken welke optie bij u het beste resultaat levert. 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is meer dan alleen energiebesparing. Tijdens de bouw staat respect voor mens en milieu voorop, dit begint al bij het ontwerp van de woning/verbouwing. We houden rekening met materiaal wat we gebruiken tijdens de bouw. Ook slopen we duurzaam, we bespreken met u of materialen die vrijkomen opnieuw te gebruiken zijn, indien die wens er is. 
Tijdens de bouw gaan we verantwoord om met de grondstoffen en materialen, evenals met het waterverbruik. Het eind resultaat zal een duurzame woning met besparing van energie zijn. 

Duurzaam bouwen is niet per se duurder, het hergebruik van materialen, andere materiaal keuze en bewust gebruik van de grondstoffen is soms zelfs goedkoper dan traditionele bouw. 

Tijdens de bouw van een woning of verbouwing kunt u ook denken aan zuinige CV-installaties, ventilatiesystemen, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. Voor nieuwbouw is de energieprestatie (EPC) vast gelegd in de NEN norm 7120. 

Regelgeving - Duurzaam bouwen
Regelgeving - Regels en vergunningen

Regels en vergunningen

Het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen is gebonden aan regels en wetten. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. U kunt de belangrijkste onderdelen van deze regelgeving nalezen in: Het stappenplan bij bouwen en verbouwen.

In sommige gevallen kunt u vergunningsvrij verbouwen, maar meestal is er een omgevingsvergunning nodig. Wij of uw gemeente kunnen u hier verder over informeren, ook vindt u veel informatie op omgevingsloket.nl.